image banner
Bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên Tạp chí Cộng sản năm 1992: Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã?
Đảng Cộng sản Liên Xô có lịch sử vô cùng oanh liệt và vẻ vang. Được Lênin sáng lập và rèn luyện, Đảng đã từng là một trong những đảng mácxít - lêninnít hùng mạnh nhất và kiên cường nhất. Đảng đã từng lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, xây dựng những cơ sở vật chất - kỹ thuật quan trọng của chủ nghĩa xã hội, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong lịch sử nhân loại.
https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/bai-viet-cua-dong-chi-nguyen-phu-trong-tren-tap-chi-cong-san-nam-1992-vi-sao-dang-cong-san-lien-xo-tan-ra-675774
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ XÃ YÊN QUANG
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND xã Yên Quang Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Yên Quang - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 

Email:  ubndxayenquang.nq@ninhbinh.gov.vn

Địa chỉ ipv6: 2001:ee0:305:a::301