image banner
Chuyển đổi số cần sự tham gia tích cực của người dân
Chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01, ngày 20/4/2021 về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành rất cần sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 
Chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01, ngày 20/4/2021 về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành rất cần sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ XÃ YÊN QUANG
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND xã Yên Quang Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Yên Quang - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 

Email:  ubndxayenquang.nq@ninhbinh.gov.vn

Địa chỉ ipv6: 2001:ee0:305:a::301