image banner
Khu Căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu, 1927 - 1945 - Phần 3
Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 6/1941), sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, các Chi bộ Đảng vùng Quỳnh Lưu lãnh đạo Nhân dân trong huyện hăng hái tham gia các tổ chức cứu quốc Việt Minh, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng lực lượng, sắm sửa vũ khí, trấn áp bọn phản cách mạng, tiến hành công tác chuẩn bị khởi nghĩa và xây dựng “Khu căn cứ Cách mạng” với mức độ ngày càng khẩn trương, mạnh mẽ.
anh tin bai

Phần III

VAI TRÒ KHU CĂN CỨ CÁCH MẠNG QUỲNH LƯU

TRONG GIAI ĐOẠN 1939 - 1945

I. “Quỳnh Lưu” - Khu căn cứ Cách mạng quan trọng của Ninh Bình - Trung tâm của Chiến khu Quang Trung

Trong quá trình xây dựng và tổ chức lực lượng cách mạng, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay Nhân dân, Đảng ta rất coi trọng nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa cách mạng. Chủ trương đúng đắn, sáng tạo đó được thể hiện qua các Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 6, 7, 8 và được thực hiện ở khắp các vùng trong cả nước với mức độ ngày càng khẩn trương, mạnh mẽ.

Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, chính phủ bình dân Pháp bị lật đổ, chính quyền phát xít lên thay thế. Chúng thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng ở nước ta. Trước tình hình mới, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (tháng 11 năm 1939) đã đưa ra chủ trương: “Nhiệm vụ chính của Đảng trong tổ chức quần chúng là thành lập những hội bí mật như: Công hội, Nông hội, Phản đế hội,…” (). Ở tỉnh ta cũng như ở Quỳnh Lưu, phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn, một số cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng bị địch phá, nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng bị bắt. Tuy một bộ phận lực lượng đã chuyển hướng kịp thời, rút vào hoạt động bí mật, tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh, nhưng phong trào thời kỳ này nhìn chung yếu ớt, có lúc mất liên lạc với cấp trên.

Đầu năm 1940, đồng chí Vũ Khế Bật() từ Nam Định về chắp mối ở các làng Quỳnh Lưu, Lũ Phong, Sưa, Hữu Thường,… do đó, phong trào cách mạng ở Quỳnh Lưu được nối lại và được sự chỉ đạo của Đảng cấp trên.

Cuối năm 1940, đồng chí Lương Văn Đài (tức Văn, tức Cửu) quê ở Thái Bình được Liên tỉnh C (Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam) cử về phụ trách phong trào cách mạng ở Ninh Bình. Đồng chí đã đi sâu vào các làng có cơ sở, nhanh chóng thành lập các đoàn thể Thanh niên phản đế, Nông dân phản đế, Phụ nữ phản đế.

Các đội tự vệ bí mật được thành lập ở nhiều làng: Sưa, Sải, Hội, Đồi, Lũ Phong,... Sau khi được Xứ ủy tăng cường thêm cán bộ, tháng 4 năm 1941, cán bộ phụ trách phong trào cách mạng ở Ninh Bình đã tổ chức thành Chi bộ Đảng ở Quỳnh Lưu với 5 đảng viên(). Chi bộ có trách nhiệm với phong trào cách mạng trong tỉnh và đã phát huy vai trò hạt nhân của mình.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 6/1941), sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, các Chi bộ Đảng vùng Quỳnh Lưu lãnh đạo Nhân dân trong huyện hăng hái tham gia các tổ chức cứu quốc Việt Minh, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng lực lượng, sắm sửa vũ khí, trấn áp bọn phản cách mạng, tiến hành công tác chuẩn bị khởi nghĩa và xây dựng “Khu căn cứ Cách mạng” với mức độ ngày càng khẩn trương, mạnh mẽ.

Đầu tháng 7/1941, các đồng chí phụ trách phong trào cách mạng ở Ninh Bình đã triệu tập hội nghị cán bộ ở thôn Hội (Quỳnh Lưu) có hơn 30 đại biểu của các cơ sở cách mạng trong tỉnh tham dự. Hội nghị đã nghiên cứu Điều lệ Việt Minh, thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc kêu gọi Nhân dân đoàn kết cứu nước, đồng thời bàn kế hoạch phát triển phong trào Việt Minh ra toàn tỉnh. Sau hội nghị, ở vùng Quỳnh Lưu các tổ chức quần chúng: Hội nông dân cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Nhi đồng cứu vong được củng cố và phát triển. Nhiều hội nghị để phổ biến nghị quyết, nhiều cuộc mít tinh bí mật được tổ chức khắp vùng đã tập hợp được đông đảo hội viên gồm nhiều thành phần, mọi lứa tuổi, mọi giới ở khắp các thôn, xóm vùng Quỳnh Lưu. Những nơi như Xuân Quế, Sầy, Lạm,… trước đây chưa có tổ chức phản đế nay cũng thành lập được các đoàn thể cứu quốc.

Tháng 9 năm 1941, Chiến khu Ngọc Trạo (Thanh Hóa) được thành lập, Trung ương chỉ thị cho Đảng bộ Ninh Bình cử người tham gia. Sau thời gian liên lạc, Ninh Bình đã cử 08 người vào tham gia xây dựng Chiến khu, gồm các đồng chí: Lương Văn Đuyềnh, Nguyễn Văn Mạo, Phan Văn Kình, Phan Văn Hộ, Nguyễn Văn Tuần, Mai Văn Tuyển, Vũ Văn Tý (Luận) người Quỳnh Lưu và đồng chí Quàng (người xã Ngọc Động, huyện Gia Viễn) lúc đó đang tham gia cách mạng ở Quỳnh Lưu. Tháng 10/1941, Chiến khu Ngọc Trạo bị đế quốc khủng bố, đàn áp, trận chiến đấu ác liệt đã xảy ra. Do tổ chức của ta còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm nên Chiến khu đã bị vỡ, Quỳnh Lưu có 03 người bị bắt trong chiến khu (đồng chí Tuần, Kình, Quàng).

Trong quá trình xây dựng Khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu chuẩn bị mọi điều kiện để tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, xây dựng lực lượng tự vệ là một công việc đặc biệt được chú ý với mức độ ngày càng khẩn trương. Cùng với quá trình phát triển của các cơ sở Đảng và các đoàn thể Việt Minh, các đội tự vệ ở vùng Quỳnh Lưu ngày càng lớn mạnh trên cơ sở phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng. Để làm nòng cốt cho phong trào luyện tập quân sự, xây dựng lực lượng tự vệ, đầu năm 1943, Liên tỉnh ủy C đã chủ trương mở lớp huấn luyện quân sự tại Đồng Báng (Sơn Lai) do đồng chí Trần Tử Bình (Phú)() phụ trách. Đây là lớp quân sự tập trung đầu tiên, học viên chủ yếu là cán bộ liên tỉnh Khu C. Tỉnh Ninh Bình có 12 người(), riêng xã Quỳnh Lưu có 05 người tham gia. Lực lượng tự vệ do đồng chí Trần Tử Bình trực tiếp huấn luyện, phát triển, chiến đấu trải qua nhiều sóng gió trong những lần khủng bố khốc liệt của kẻ thù đã dần dần lớn mạnh làm nòng cốt cho các cuộc đấu tranh chống lại sự đàn áp, xây dựng, củng cố khu căn cứ địa và là tiền thân của Đội cứu quốc quân Chiến khu Quang Trung, tạo điều kiện tiến lên vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền.

Tháng 3 năm 1944 tại cuộc mít tinh kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khởi nghĩa Bắc Sơn tại chân Núi Thờ (làng Hữu Thường, xã Thượng Hòa), đồng chí Đinh Văn Mưu cán bộ Việt Minh đã công bố quyết định thành lập Tiểu khu căn cứ Cách mạng Sơn Cao thuộc Khu căn cứ Cách mạng Quỳnh Lưu.

Thực hiện chủ trương của Đảng, đầu năm 1945, tại nhà ông Lương Văn Đưởng thôn Lũ Phong, xã Quỳnh Lưu, hội nghị gồm các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Hòa Bình, Ninh Bình đã họp thành lập chiến khu Hòa - Ninh - Thanh().

Ngày 20/5/1945, đồng chí Văn Tiến Dũng thay mặt Ủy ban quân sự Bắc Kỳ và đồng chí Trần Tử Bình đại diện Xứ ủy cùng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các ủy viên phụ trách quân sự các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Ninh Bình đã họp ở thôn Sầy bàn việc củng cố Chiến khu Hòa - Ninh - Thanh, đổi tên là Chiến khu Quang Trung,() thành lập ban lãnh đạo Chiến khu gồm 5 người do đồng chí Trần Tử Bình làm Bí thư. Hội nghị quyết định lấy Quỳnh Lưu làm căn cứ trung tâm hoạt động, là nơi đặt cơ quan lãnh đạo của Chiến khu Quang Trung. Quyết định này một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò của căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân trong khu vực, trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

(Nguồn: FB Hừng đông Nho Quan)

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ XÃ YÊN QUANG
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND xã Yên Quang Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Yên Quang - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 

Email:  ubndxayenquang.nq@ninhbinh.gov.vn

Địa chỉ ipv6: 2001:ee0:305:a::301